Baggrunden for vores arbejde

Tværfagligt samarbejde

Al arbejdet i Troldpilen er baseret på en lang række teoretiske og faglige overvejelser. Sammenlagt i personalegruppen har vi mange års erfaring, og vores terapeuter og pædagoger har et tæt samarbejde, som er med til at sørge for, at det enkelte barn får den omsorg, behandling og støtte, som der er behov for.

Vi går meget op i, at konstant udvikle os, og gøre gavn af ny viden, samtidig med at bruge de metoder, som har bedst dokumenteret virkning for vores børnegruppe. Ikke dermed sagt at alle børn får den samme behandling! Vi ved at hver eneste barn i Troldpilen er unik, og hverdagen er derfor bygget op omkring den enkeltes behov. 

Vores kerneopgave

I Troldpilen ser vi det som vores kerneopgave at: 

  • Skabe trivsel og udvikling, med plads til det enkelte barn med særlige behov, 

    og styrke selvstændighed og livskvalitet.

For bedst muligt at løfte denne kerneopgave, søger vi, at styrke det enkelte barns selvstændighed igennem, at støtte barnet i selv at udføre og løse opgaver. Det kan være at spise selv, renlighed, af- og påklædning, spontan kommunikation og motorisk udfoldelse m.m. Denne frihed til selv at kunne vælge aktiviteter, mener vi, giver den bedste grobund for øget selvværd, og dermed styrke barnets integritet.

Den specialpædagogiske indsats

En god specialpædagogisk indsats har både kompenserende, kravtilpassende og trænende dele.

Det er vigtigt at:

  • Vores samvær med det enkelte barn er baseret på nærvær og indlevelse
  • Vi i vores arbejde viser omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og rent fysisk
  • Det er rart og sjovt at være barn i børnehaven