Specialpædagogik tilpasset det enkelte barn

Struktureret visualiseret specialpædagogik

Vi bygger vores pædagogiske praksis på struktureret visualiseret specialpædagogik, inspireret af principper fra TEACCH – Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Denne metode bygger på principper, der tager udgangspunkt i forståelsen af autismens natur og de basale udviklingsforstyrrelser, der kendetegner børn med autisme.  Det overordnede mål er at gøre børnene aktive og selvstyrende, med en så høj grad af selvstændighed, som muligt.

Metoden respekterer det enkelte barns egen erkendelsesmåde og særegenhed. Som følge heraf, bliver den pædagogiske praksis tilpasset det enkelte barns funktionsniveau, og hjælper med at systematisere og organisere tid, rum og indhold. Der benyttes desuden en række alternative kommunikations- og forståelsesfremmende strategier, i form af visualisering og konkretisering.

Det er af stor betydning at skabe en forudsigelig hverdag med en daglig rytme og med planlagte aktiviteter som basis for videre udvikling. 

Forudsigelighed i forhold til:

1. Tidspunkter – hvornår starter/slutter aktiviteten.

2. Personer – hvem er jeg sammen med.

3. Aktiviteter – hvad skal der ske.

4. Steder – hvor skal aktiviteten foregå. 

I praksis anvendes forskellige metoder til at skabe struktur, forudsigelighed og visualisering

Spontan kommunikation

PECS - Picture Exchange Communication System PECS er et visualiseret kommunikationssystem, som tager udgangspunkt i barnets eget initiativ, og i den spontane kommunikation. I Troldpilen bruges PECS både til børn med og uden sprog. PECS iværksættes i samarbejde med vores talepædagoger. 

Barnet sidder ved indlæringsbord sammen med to voksne, hvoraf den ene kommunikerer med barnet, og den anden prompter (understøtter) barnets handling/kommunikation. Vi tager udgangspunkt i, hvad det enkelte barn er interesseret i, for at få vakt barnets interesse for at kommunikere. Barnet kommunikerer via digitale fotos eller Boardmaker. Hvert barn får en A5 mappe med fotos/Boardmaker af de ting, det kan kommunikere omkring, og mappen er barnets ordforråd, som udvides i takt med barnets udvikling. Når barnet er blevet præsenteret for systemet, integreres PECS i hverdagen – f.eks. i spisesituationer, og ved valg af aktiviteter. Målet er, at barnet skal have sin mappe med overalt i sin hverdag, for at sikre muligheden for spontan kommunikation.