Om Troldpilen

Den gode normering er én af de ting der gør, at børnene i Troldpilen, får den støtte og omsorg, som barnet har behov for. 

En ud af seks særlige dagtilbud

Troldpilen er et særligt dagtilbud i Københavns Kommune, som er oprettet i henhold til Serviceloven § 32. Vi er en ud af seks institutioner i Specialklyngen, som alle er samlet under samme ledelse. Vi samarbejder på en lang række punkter, som i sidste ende kommer børnene til gode. 

Trivsel for den enkelte

Samtlige børn i Troldpilen har særlige indlæringsmæssige udfordringer, som varierer fra barn til barn. Vi søger, at gøre børnene aktive og selvstyrende, med en så høj grad af selvstændighed som muligt, med det enkelte barns styrker, interesser og motivation som guide. Samtidigt er målet at udvikle lysten, såvel som evnen, til socialt samspil.

Til at opnå vores mål, har vi sammensat en personalegruppe, som består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter.  Udover det faste personale samarbejder Troldpilen med andre fagfolk, fx psykologer, psykiatere, talepædagoger, læger og andre konsulenter.

Du kan læse meget mere om vores fysiske rammer, personalet, praktisk information, jobs m.m. i fanen til venstre. 

Læs hele Serviceloven her

Troldpilen er oprettet i henhold til Serviceloven § 32, læs den her:

https://danskelove.dk/