Forældresamarbejde

 

Stærkt forældresamarbejde

I Troldpilen vægter vi højt, at have et stærkt forældresamarbejde. Vi ved, at et forpligtende samarbejde er grundstenen i, at sikre barnets trivsel og udvikling. Det er vigtigt, at forholdet mellem Troldpilen og forældrene, er baseret på gensidig tillid og respekt for hinandens holdninger og synspunkter. På den måde oplever vi, at få mest fælles viden om barnet i spil. Vi er altid meget interesserede i, at høre hvad der fylder for barnet, hvilke behov der er, eventuelle bekymringer og ønsker for barnet. På den måde kan vi tilrettelægge en dagligdag for barnet, hvor vi sikrer, at barnets behov bliver tilgodeset på den mest hensigtsmæssige måde. 

Det er vigtigt for os, at forældrene føler, at de kan komme til os med kritik og gode ideer. Vi oplever, at hvis der er tillid imellem institution og forældre, og der er en god dialog, kan vi sørge for, at eventuelle bekymringer og ønsker kommer frem i lyset, og der hurtigst muligt kan blive handlet på at iværksætte en indsats der kan løse problemstillingen. 

Derfor arbejder vi meget på at sikre et stærkt forældresamarbejde, og hvordan vi gør det, kan du læse mere om i fanen til venstre. 

   

Forældresamarbejde i Specialklyngen

Her kan du læse helt overordnet om forældresamarbejdet i Specialklyngen.

https://nemboern.kbhbarn.kk.dk/