Forældremøder

Følesansen blive stimuleret i sansekassen, som er fyldt med ris og legetøjsdyr, som har gemt sig nede i kassen. 

Vi har adskillige møder og arrangementer i løbet af året, hvor forældrene har mulighed for, at mødes med personalet og ledelsen, i både formelle og uformelle sammenhæng. 

Da mange af børnene bliver hentet og bragt af busselskabet, oplever vi, at der kan gå meget tid imellem, at vi ser nogen af forældrene. Derfor afholder vi flere møder og arrangementer i løbet af året, hvor personalet og forældre kan mødes. 

Statusmøder

Hvert år bliver der afholdt et statusmøde, hvor forældre, to personale fra stuen og fysioterapeuten deltager. Her bliver der taget stilling til hvorvidt barnet er velplaceret, og forældrene kan fremlægge hvilke ønsker de har for barnets udvikling for det næste år. Der bliver lagt en handlingsplan for barnet, som fungerer, som baggrund for hvilke fokusområder der er for barnets udvikling. Hvert statusmøde udmunder i en skriftlig statusrapport. 

Forældremøder

To gange årligt afholder vi forældremøder, hvor alle forældre er velkommen til at deltage. Her vil der blive delt forskellige relevante informationer, og der kan snakkes om eventuelle bekymringer, ønsker og ideer for Troldpilen.

Forældrekaffe og fester

Vi holder også to årlige forældrekaffearrangementer. Det er en uformel hyggeaften, hvor forældrene kan mødes og snakke om lige det der ligger dem på sinde. Vi har fået meget god tilbagemelding på disse aftener, da mange af forældrene syntes det er rart, at kunne mødes med andre forældre, som deler nogen af de samme udfordringer, bekymringer og glæder, ved at have et barn med psykisk funktionsnedsættelse.

Der bliver også holdt en sommer og julefest hvert år, hvor alle er velkommen til at deltage.